Boerderij

Een ‘school op de boerderij’ is vanaf het begin een ideaal geweest van de initiatiefnemers van de Werfklas. Het Werfgoed gaat ruimte bieden aan een biologisch-dynamische boer die zijn bedrijf opbouwt in warme relatie met de school. De biologisch-dynamische landbouw is gegrondvest op inzichten van Rudolf Steiner in de samenhang van mens, aarde en kosmos. Bio-dynamische boeren hebben onder meer antwoorden op de afbraak van de bodemvruchtbaarheid, het stikstofprobleem en de afkalvende biodiversiteit. Er zal worden samengewerkt met keurmerkhouder Demeter, die een belangrijke inspirator is geweest voor de EKO-richtlijnen van de Europese Unie.

Het idee is een gemengd bedrijf met groenten, fruit, vlees, eieren en mogelijk zuivel. Leerlingen en volwassenen maken het boerderijleven van dichtbij mee: van zaadje tot het uiteindelijke product met smaak en marktwaarde. Er wordt ook gedacht aan een bloemenpluktuin, een boerderijwinkel, een restaurant en theetuin

Voedselbos

Naast de boerderij is er ook een nieuwe agrarische tak, het voedselbos. Dat is een gesloten systeem, een optimaal natuurlijke compositie, werkend met hoogtelagen. De diversiteit van de natuur zorgt daarin voor de vruchtbaarheid.

Er is rust nodig om een voedselbos tot leven te brengen. De mens komt er alleen om te oogsten, niet om te recreëren. Zo’n agrarisch natuurreservaat heeft een grote positieve impact op de omringende omgeving.

De vruchten, de noten, bloemen, kruiden en groenten zullen hun weg vinden naar de school, de winkel en het restaurant.

voedselbos