School

Sinds 2003 is in Culemborg Waldorfschool de Werfklas gevestigd, een vrijeschool met het leerplan dat is gebaseerd op de inzichten van Rudolf Steiner in mens en wereld. Een werf is van oudsher een plaats waar gewerkt wordt. Een open onbebouwde ruimte waar je samen aan iets bouwt. Denk aan de timmerwerf en de botenwerf. Zo wil de Werfklas een plek zijn waar gewerkt wordt, waar nog niet alles is volgebouwd. Waar ieder zijn ervaringen kan opdoen en zijn kwaliteiten in kan brengen en waar we samen werken aan wie we willen worden.

De school heeft nu ca. 75 leerlingen en omvat de klassen 1 t/m 8 plus twee kleuterklassen. De komende vier jaar zal de Werfklas uitgroeien tot een volledige 12-klassige, ongesubsidieerde vrijeschool voor leerlingen van 4 t/m 18 jaar. Doordat de school niet is onderworpen aan de regelgeving vanuit de overheid, zijn de leerkrachten autonoom en vrij in het uitoefenen van hun beroep.

Op de website van Waldorfschool de Werfklas is uitgebreide informatie te vinden over de school en het schoolleven. Zie www.werfklas.nl

De initiatiefnemers van de Werfklas hebben steeds geleefd met het ideaal dat rondom de school een gemeenschap zou zijn met een biologisch-dynamische boerderij, woningen en werkplaatsen. De Werfklas en het Werfgoed willen een inspiratie zijn voor een nieuwe manier van leven op vele gebieden.

Niemand weet hoe de toekomstige maatschappij eruit zal zien. Die zal zeker de kracht, de oorspronkelijkheid en de vindingrijkheid nodig hebben van de jonge volwassenen die nu kinderen zijn. Ons streven is dat de kinderen opgroeien tot wilskrachtige volwassenen die straks praktisch in het leven staan en zich vrij voelen om de voornemens uit te voeren waarmee ze op aarde gekomen zijn.

Hieronder vindt u een overzicht van hoe de Werfklas zich sinds 2003 heeft ontwikkeld.

De vraag is niet wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen invoegen, maar wel wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Pas dan kan de opgroeiende generatie de maatschappij steeds opnieuw met nieuwe krachten verrijken’

Autonomie en vrijheid

Bovenstaande tekst inspireerde Daniëlle Buijsman en Annemarijke Ten Thije, om in 2003 met de Werfklas te beginnen. Destijds waren zij collega’s aan de vrijeschool ‘Ridderslag’ in Gouda. Vrijescholen zijn in Nederland allesbehalve vrij. Ze zijn gehouden aan de steeds toenemende regelgeving vanuit de overheid doordat ze rijkssubsidie ontvangen. Deze onvrijheid maakte dat ze ervoor kozen om hun eigen weg te gaan en de school op zo’n manier in te richten dat hun autonomie en vrijheid als leerkrachten zijn gewaarborgd. Financieel werden ze gedragen door de ouders van de weinige kinderen die zij toen onder hun hoede hadden.

Begin, vervolg en toekomst

Zij vormden een Maatschap en begonnen de Werfklas in januari 2003 in Culemborg met vier kinderen in de leeftijden van 8 -13 jaar. Een half jaar later hadden ze er 18. Nu, 17 jaar later, zijn het er 75, in alle leerjaren t/m de 8e klas, met twee kleuterklassen. De Maatschap telt momenteel 10 leerkrachten. Volgend jaar, september 2021, komt de 9e klas erbij en zo zal de Werfklas doorgroeien tot de 12e klas in 2024.

Het is een uitdaging om de school uit te bouwen tot een volledige, 12-klassige vrijeschool. Op de website van de Werfklas wordt in de rubriek Bovenbouw het onderwijs aan de hogere klassen uitvoerig beschreven, zie www.werfklas.nl.

De kleinschaligheid van de Werfklas blijft gewaarborgd. De kleuterklassen zullen ca. 10 kinderen hebben, terwijl in alle andere klassen het leerlingenaantal zal variëren van 10 tot 15 kinderen per leerjaar.

Naast het onderwijs aan kinderen, zouden we een programma willen aanbieden voor volwassenen met lezingen/workshops over pedagogie, gezondheidszorg, landbouw, architectuur, biografie, ecologie, actualiteit... Dit zou een verrijking betekenen van het culturele aanbod in Culemborg, ook voor de omwonenden.

Verhuizing

In de ecologische wijk Lanxmeer is de school uit het karakteristieke ‘Werfhuis’ gegroeid. Er worden twee nabij gelegen ruimtes gehuurd en er wordt gezocht naar een plek voor de school als geheel, tijdelijk ergens of al op het Werfgoed.


Word Vriend van Waldorfschool de Werfklas!

De school groeit en bloeit met leerlingen en leerkrachten. Met de uitbreiding naar de hogere klassen bevindt de school zich nog steeds in een pioniersfase. De uitgaven lopen steeds minder in de pas met de inkomsten. Financiële ondersteuning door Vrienden en belangstellenden is welkom!

U kunt een bijdrage – eenmalig of periodiek - makkelijk regelen via een knop op de website www.werfklas.nl onder de rubriek ‘Word Vriend’. U kunt dit ook doen met een eenmalige of periodieke overmaking naar NL27 TRIO 0198 3198 35 t.n.v. Maatschap de Werfklas o.v.v. ‘Vriend’, uw naam en mailadres. Hierna bent u bij ons bekend als Vriend van Waldorfschool de Werfklas. Als Vriend wordt u op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen en wordt u uitgenodigd voor bijzondere evenementen.

Testimonials

Lisa Wade

“Simcha heeft de afgelopen maanden in een mum van tijd leren lezen, rekenen en schrijven. Ze spreekt zelfs een beetje Duits en Engels. Maarze heeft zelf nauwelijks het gevoel les te hebben gehad. Ze gaan naar buiten, komen van alles tegen, de juf vertelt erover en wat ze meenemen gebruiken ze in de les. Ze spelen een ruilspel met kastanjes en leren zo spelenderwijs rekenen. Als ik op school kom om iets na te brengen zijn ze aan het springtouwen. Drie, zes, negen, twaalf. Steeds op de derde tel springt er iemand in. Ze zijn eigenlijk gewoon aan het spelen. Ze zal op deze school geen toetsen krijgen. Dat hoeft ook niet, de juffen houden haar persoonlijke ontwikkeling bij. Het is alsof ik altijd heb geweten dat het anders zou moeten, maar ik nu zie dat het ook echt anders kan.”

Ingeborg van Logchum

"Zeven jaar geleden startte mijn oudste dochter in de Werfklas: een plek waar onderwijs, opvoeding en gezondheid prachtig samenkomen. Leerkrachten onderwijzen vanuit betrokkenheid, met liefde en eerbied voor het kind. Geweldig dat mijn derde dochter hier nu ook voortgezet onderwijs kan volgen. Ik ben dankbaar dat mijn kinderen opgroei(d)en in dit warme nest waar ze met zoveel mooie verhalen en levende, ambachtelijke vakken mens mogen worden."