Stichting en beleidsplan

Oprichting

Op 26 juni 2020 werd de Stichting Het Werfgoed opgericht, met de volgende bestuursleden:

Voorzitter Monique Vis

Secretaris Annemarijke Ten Thije

Penningmeester Nadine Boers

Bestuurslid Jacques Meulman


Doelstelling

Hieronder staan enkele artikelen uit de statuten van de stichting.

 1. De stichting heeft ten doel: Het bevorderen en ondersteunen van vernieuwende initiatieven van algemeen nut, die werken vanuit de antroposofie:

  - die het gezondmakend vermogen van mensen, dieren, planten en aarde behoeden, aanspreken en versterken;

  - die tot doel hebben om de ontwikkeling, de eigenverantwoordelijkheid, zelfstandigheid en het welbevinden van leerlingen, jongeren, zorgvragers, ouderen en gebruikers te bevorderen;

  - die onderwijs, zorg, landbouw en natuur verbeteren;

  - die bouwen voor onderwijs, zorg, wonen en ambachtsplekken waarbij duurzaamheid het uitgangspunt is, en voorts al hetgeen met het één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, dit alles in de ruimste zin des woords.
 2. De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en beoogt niet het maken van winst.
 3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  - het verwerven en verkrijgen van financiële middelen, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten voor het realiseren van haar doelstellingen;

  - het (daarmee)ter beschikking(kunnen)stellen van ondersteuning in natura;

  - het verstrekken van financiële ondersteuning in de vorm van al dan niet rentedragende leningen, schenkingen of donaties ten-behoeve van initiatieven/ initiatiefnemers;

  - alle andere wettige middelen die het doel kunnen bevorderen, een en ander in de meest ruime zin, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.


Beleidsplan

Voor het Beleidsplan van het Werfgoed, klik op BeleidsplanHetWerfgoed.pdf


Schenkingen

Schenkingen om de doelstelling van Het Werfgoed te ondersteunen, zijn van harte welkom. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL50 TRIO 0320 0110 62 ten name van Stichting Het Werfgoed, onder vermelding van ‘schenking’ plus uw naam en mailadres. Wij houden u graag op de hoogte van de voortgang en nodigen u uit voor bijzondere bijeenkomsten.