Het Werfgoed

De Werfklas, begonnen met vier leerlingen in 2003, is allang geen klasje meer, maar een basisschool met 6 leerjaren en 2 kleuterjaren.
In de aanloop naar de 7e klas (brugklas VO), die in september 2019 van start is gegaan, is steeds sterker het beeld ontstaan van een leefgemeenschap rondom een 12-klassige Vrijeschool - een school die pedadogisch-didactische verbindingen heeft met een biologisch-dynamische boerderij, ambachtelijke werkplaatsen en bewoners.

De werktitel van dit project is Het Werfgoed. Sinds juli 2019 is er een initiatiefgroep van ruim 20 mensen intensief in gesprek over de wegen die gegaan kunnen worden om zo’n leefgemeenschap te realiseren. Centraal zal de 12-klassige, kleinschalige school staan, met warme verbindingen naar de boerderij, bewoners en senioren die zich op allerlei gebied zinvol met de activiteiten kunnen verbinden. Het gaat om menswording in brede zin, dat is de spirituele grondslag van de leefgemeenschap die wil ontstaan.

De ontwikkelingen zijn sinds juli 2019 dynamisch te noemen. Er is serieus ‘land in zicht’ aan de Lek in Culemborg, 18 ha, een bio-dynamische boer wil participeren, gemeenten zijn belangstellend. Het project lijkt goed te passen bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze zouden weleens ongekende mogelijkheden kunnen openen!

Wat hebben we nodig?
We hebben mensen nodig die het ideaal mee willen dragen op verschillende vlakken, zowel praktisch, financieel als in de geest. Voor de fondswerving denken we aan bedrijven die het project - vanuit inzicht in het belang ervan - zouden willen sponsoren. Een oerbeeld hiervoor is de fabrikant Emil Molt, zonder wiens steun de Vrijeschool niet zou zijn ontstaan…

Bouw mee en maak een klein stukje aarde mooier
We hebben daadkrachtige mensen nodig die vrij durven denken, mensen die in staat zijn idealen handen en voeten te geven. Bent u zo’n mens, of kent u zo’n mens, laat het ons weten. Neem dan contact op met Danielle Buijsman, [email protected] (mailto:[email protected]) /06-33846623. Uw ideeën en inbreng zijn meer dan welkom!

Achtergrond van 't Werfgoed met drie pijlers: Onderwijs / Boerderij / Wonen

Waarom een 12-klassige Vrijeschool?
Omdat de Vrijeschoolpedagogie bedoeld is t/m het 18e levensjaar en de opgroeiende mens veel te bieden heeft. We zien een school waar kleinschaligheid gewaarborgd is, waar iedereen elkaar kent, waar je elkaar wezenlijk kunt ontmoeten: de kinderen, de leerkrachten, de ouders en alle andere volwassenen daaromheen. Een school waar kinderen zonder prestatiedruk kunnen opgroeien tot zelfbewuste mensen, die verantwoordelijkheid willen dragen voor de aarde, zich vrij voelen om hun eigen intenties en idealen in de wereld te zetten.

Waarom een biologisch-dynamische boerderij?
Omdat bd-landbouw zich voltrekt in een samenspel met de processen in de natuur. Bio-dynamische boeren hebben antwoorden op afbraak van de bodemvruchtbaarheid, het stikstofprobleem en de afkalvende biodiversiteit. Het Werfgoed wil een plek zijn waar een bd-boer zijn bedrijf kan opbouwen in warme relatie met de school, zodat de kinderen het leven en de processen op een boerderij kunnen meebeleven, zelfs dagelijks, als ze daar behoefte aan hebben. Het is goed voor een kind om de processen te beleven van zaadje tot oogstplant, tot ingrediënt voor maaltijden, tot product met een marktwaarde. De mogelijkheden van een voedselbos worden onderzocht.

Waarom seniorenwoningen?
Omdat oudere mensen en kinderen iets met elkaar hebben. De oudere mens heeft levenservaring, tijd en kan een rustpunt zijn in de hectiek van alledag. Oudere mensen kunnen zich op allerlei manieren verbinden met de school, de boerderij, de werkplaatsen. In deze leefgemeenschap worden de rijkdom en wijsheid die ouderen met zich meedragen, erkend en ingezet.

Waarom werkplaatsen/ateliers?
Omdat kinderen veel kunnen beleven aan mensen die ambachtelijk werken, in een smidse, een bakkerij, een reparatie- of timmerwerkplaats, textielatelier. De mensen die daar actief zijn, zijn bereid de kinderen tot op zekere hoogte mee te nemen in hun arbeidsproces. Kinderen leren van het leven door echte ervaringen op te doen, door met hun handen te werken en allerlei zinvolle taakjes en taken te verrichten. Oudere kinderen zouden onder supervisie kunnen experimenteren met eigen bedrijfjes…

Waarom woningen?
Omdat het voor ons vanzelfsprekend is dat een school in het buitengebied ook in de avonduren, weekenden en vakanties is ingebed in het leven. Er zijn leerkrachten, ouders en senioren die in een sociaal verband willen leven, in een leefgemeenschap waar je wezenlijke ervaringen kunt opdoen, waar je kunt oefenen in gemeenschapsvorming.

Word vriend!
Via deze link (https://werfklas.nl/word-vriend) kunt u Vriend worden door met een simpele handeling uw financiële bijdrage te regelen. Als Vriend wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang naar de verwezenlijking van Het Werfgoed.