Wonen

Een vijfde pijler van Het Werfgoed is het wonen. Op kleine schaal zijn hier verschillende woningen gedacht die tezamen een ecologische woonwijk vormen. Het Werfgoed wil ruimte bieden aan woningen voor gezinnen, alleenstaanden en senioren. Het gaat om mensen in verschillende leeftijdsfasen en achtergronden die zich willen verbinden met zowel de doelstelling van het Werfgoed, als met elkaar, de school, de boerderij, de zorg en de ambachten. 

Het plan omvat de bouw van 30 duurzame woningen, waarvan een aantal met een aanleunwoning. Tezamen vormen deze woningen een ecologische woonwijk. Met de bouw van de aanleunwoningen creëren we voor senioren een plek in een ontwikkelingsgemeenschap waar veel te doen is. In deze gemeenschap worden de rijkdom en wijsheid die ouderen met zich meedragen, erkend en ingezet, met name voor de kinderen.