Zorg

Het Werfgoed wil een plek creëren voor jongeren die in het voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs of anderszins zijn vastgelopen.

Daartoe zal een dagprogramma worden ontwikkeld. De jongeren lopen met elkaar op in het leven van alledag. Ze werken en sporten samen en krijgen de kans om actief mee te werken op de boerderij, in de werkplaatsen, de winkel of het restaurant. Het gestructureerde dagprogramma, de persoonlijke begeleiding alsook het opgenomen zijn in een ontwikkelingsgemeenschap zullen bijdragen aan het vinden of hervinden van een richting in hun leven.

Daarnaast willen we een plek bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er zullen therapeuten op verschillende gebieden werkzaam zijn op het Werfgoed